SU/Skulemiljøutvalg

SMU er skulen sitt høgste rådsorgan og deira råd har ekstra tyngde når skulen tek avgjerslene sine. 

SMU består av 4 representantar av elevane (3. og 4. klasse), 2 representantar frå FAU, 2 representantar frå dei tilsette (1 lærar og 1 frå andre arbeidsgrupper) og 2 frå skuleeigar (ein politikar og rektor). Rektor er sekretær for møtet og har ikkje stemmerett. 

På første møte vert det valt leiar og nestleiar for SMU. Det  er 2-3 møter pr. halvår. Det er rektor som kallar inn og skriv referat.

SMU- medlemmar 2019-2020:

Medlem Verv Representant for: 
Heidi Ege Leiar FAU
Grete W. Høiland Medlem FAU
Hilde Fisketjøn Medlem Personalet
Karin Undheim Medlem Personalet
Ingrid Vold Sekretær Personalet
Ole Tobias Ege Medlem 3. klasse
Olina Heskestad Medlem 3. klasse
Emilian Kverme Medlem 4. klasse
Thea Aarsland Medlem 4. klasse
Siri K. Fuglestad Medlem Kommunen
Fann du det du leita etter?