Opningstider i jula

Akutt hjelp, vakttelefonar, service, symjehallar og søppel. Sjekk våre tenester og tilbod i jula her.

Klassekontaktar

 Klassekontakten er representant for foreldra i ein klasse og skal vera bindeleddet mellom heimen og skulen. 

Val av klassekontaktar

 • Klassekontaktane vert valde av foreldra/føresette i klassen.
 • Det skal veljast to klassekontaktar, ein kvinneleg og ein mannleg, med personlege varamenn på kvart klassesteg.
 • Ein av klassekontaktane skal også vera medlem av FAU.
 • Vala gjeld for to år om gongen, for 1. og 2. klasse og for 3. og 4. klasse.
 • Vala skal haldast om våren før elevane begynner i 1. og 3. klasse.
 • Arbeidet bør koma i gang ved skulestart om hausten.

 

Klassekontaktar 2019-2020: 

Klasse Klassekontaktar:  Telefonnummer: Vararepresentantar: 
1. Marianne Vigrestad 91858771 Ine Høyland
1. Nina Gulliksen 90590650 Henriette Aniksdal
2. Asle Ingebretsen 41578630 Rolf Erik Kverme
2. Annica Kverme 90799814 Monica S. Rød
3. Heidi Karin Ege 97560938 Fehmi Sahdon Abdi
3. Liv Anne Vold 48253266 Elin Heskestad
4. Grete W. Høiland 97096780 Åsa Brattland Bø
4. Magnar Rugland 97157270 Alf Magne Haarr

 

Oppgåver for klassekontaktane

 • Leia foreldresamarbeidet i klassen
 • Planleggja klasseforeldremøta i samarbeid med lærarane.
 • Syta for at det vert skrive referat frå foreldremøta.
 • Ha god kontakt med lærarane om læringsmiljøet, fagleg og sosialt.
 • Ha god kontakt med og ta mot innspel frå dei andre foreldra.
 • Ta kontakt med ”nye” foreldre.
 • Halda kontakt med FAU
Fann du det du leita etter?