Opningstider i jula

Akutt hjelp, vakttelefonar, service, symjehallar og søppel. Sjekk våre tenester og tilbod i jula her.

FAU

 FAU er arbeidsutvalet for foreldrerådet. 

Fau består av 4 medlemmer (med personlege varamenn). Ein frå kvart klassetrinn:

Klasse År Medlemmer Varamenn
1. 2019-2021 Marianne Vigrestad Nina Gulliksen
2. 2018-2020 Asle Ingebrethsen Annica Kverme
3. 2019-2021 Heidi Ege Liv Anne Vold
4. 2018-2020 Grete W.Høiland Magnar Rugland

Mailadresser litt under trinn

 

Verv Medlem
Leiar Heidi Ege
Nestleiar Asle Ingebretsen
Sekretær Grete W. Høiland
Medlem Marianne Vigrestad
Medlem Annica Kverme

 

Oppgåver for FAU:

- Fremja fellesinteresser til foreldra.

- Medverka til at foreldra aktivt tek del i arbeidet med å skapa eit godt skulemiljø.

- Fremja samarbeidet mellom heim og barnehage/skule.

- Leggja til rette for positiv utvikling hos barma.

- Skapa kontakt mellom skulen og nærmiljøet.

Fann du det du leita etter?