Råd og utval

Vigrestad skule har 2 rådsorgan som alle har ei viktig rolle i drift og utvikling av skulen.

FAU (foreldrerådets arbeidsutval) har ein representant og ein vara frå kvart trinn. Det er fem faste representantar som møter minst annankvar månad. 

SMU (Samarbeid- og miljøarbeidsutval) har representantar frå FAU, elevar, tilsette og skuleeigar og utgjer skulen sitt øvste rådsorgan.


 

Fann du det du leita etter?