Beredskapsavdelinga

Beredskapsavdelinga utfører brann- og redningsteneste, men også ein del førebyggande oppgåver 

36 deltidstilsette utrykkingsmannskap er fordelt på Nærbø og Vigrestad brannstasjon. Utrykkingsstyrken blir kalla ut ved brann og ulykker.

Beredskapsavdelinga er godt utstyrt med bilar og tradisjonelt slokkeutstyr. Den har også utstyr for røykdykkarteneste, frigjøringsutstyr, diverse redningsutstyr samt noko beredskapsutstyr for oljeutslepp og akutt forureining.

Kontakt

Per Ivar Aniksdal
Per Ivar Aniksdal
Brannsjef
Mobil: 415 32 677
Fann du det du leita etter?