Utleige av skular og barnehagar i Hå

Utleigeprisar i 2019

Kveldstid
måndag-fredag
kr pr dag

Helg
laurdag-sundag
kr pr dag

Leige av klasserom for private og org. som tek kursavgift

270
540

Leige av gymsal for grupper som ikkje tek kursavgift

270
540

Gymsal

370
850

Aula og kjøkken skule

740
1700

Barnehage

770
1925

Kantine rådhuset

770
1925

Paviljongen Nærbøparken

540
540

Lag og organisasjonar frå andre kommunar som leiger ungdomsskulane med basseng i helga

 
Helg: 8750

 

Organisasjonar, foreiningar og andre kan leiga skulelokale.

Dei kan vera eingongsleigarar eller dei kan leiga for eit kortare eller lengre tidsrom. Det er samarbeidsutvalet ved kvar skule som gjer vedtak om utleige av skulerom.

  • Ved utrekning av leige betaler ein for den leietida som er tildelt etter søknad.
  • Lag og organisasjonar i kommunen skal som før kunna låna rom på skulane gratis for alle dagar, vekedagar og helg.
  • Lag og organisasjonar utanom kommunen må betala pr arrangement for alle vekedagar.
  • Leigetakarane kan sjølv vaska. Utleier godkjenner vaskinga.
  • Skulen sine reinhaldarar kan vaske etter tariff mot betaling frå leigetakar.
  • Leigetakar må betala vaktmeister etter tariff, dersom det er nødvendig med slik  teneste.
  • Leigetakar må dekkje skader som oppstår under utleige.
Fann du det du leita etter?