Skal du førehandsstemma?

Du kan førehandsstemma frå og med 12.august til og med 6.september. I denne perioden kan du stemma i det førehandsstemmelokalet som du måtte ønska, i heile landet.

Skal du førehandsstemma i ein annan kommune enn der du står innført i manntalet?

I Hå kommune kan du førehandsstemma på desse stadene:

Biblioteket på Nærbø      Biblioteket si opningstid                    
Biblioteket på Ogna                   Biblioteket si opningstid                      

Servicetorget (Hå rådhus)

 

Måndag til fredag kl. 08:00 - 15:00
Torsdag 29. august og torsdag 5. september
har servicetorget ope til kl. 19:00.


Du kan òg førehandsstemma i Amfi Nærbø frå og med
torsdag 29. august til og med fredag 6. september:

Amfi Nærbø (Nærbø handelslag)

Tidspunkt kl. 14:00 - 19:00
(laurdag kl. 12:00 - 17:00)

 

Hå kommune legg òg til rette for å kunne motta førehandsstemmer på institusjonar og vidaregåande skule:

Klokkarhagen sjukeheim 23. august kl. 11:00 - 12:00
Hå sjukeheim 28. august kl. 10:00 - 12:00
Vigrestad bu- og velferdssenter 16.august kl. 10.30 - 11:30
Varhaug bu- og velferdssenter 20. august kl. 10:00 -11:00
Olsvoll bu- og velferdssenter 26. august kl. 10:00 - 11:00
Klokkartunet (Vinkelbygget) 23. august kl. 12:30 - 13:30
Åna fengsel   3. september kl. 08:30 - 11:30
Tryggheim vidaregåande skule

5. september kl. 09:00 - 11:00

 

Heimestemming: 
Veljarar som på grunn av sjukdom eller som er ufør og ikkje kan stemme der det vert halde førehandsstemming, kan ved å ta kontakt med valstyret, førehandsstemme der dei held til.
Valstyret må ha motteke henvendelsen seinast onsdag 4.september kl. 15.00.
Send e-post merka med: Valstyret i Hå, til post@ha.kommune.no.
Du kan òg ringje 51 79 30 28 eller 51 79 30 12.

Kven kan stemma?

Desse har stemmerett:

  • Norske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgongen av 2019 og som er, eller har vore, registrert busett i Noreg.
  • Statsborgarar i andre nordiske land som har fylt 18 år innan utgongen av 2019, og som har vore registrert busett i Noreg seinast 30. juni 2019.
  • Øvrige utenlandske statsborgarar som har fylt 18 år innen utgongen av 2019, og som har vore registrert busett i Noreg samanhengende dei tre siste åra før valddagen.

16- og 17- åringar får ikkje stemma ved dette valet.

Hugs å ta med legitimasjon og  valkort (digitalt eller i papir).

Du treng ikkje valkortet for å stemma, men det sparer deg for tid.
 

Fann du det du leita etter?