Utval for helse og sosialsaker

 Utvalet har 9 medlemmar.

 Sakspapir til møta ligg på nett omlag ei veke før kvart møte.

 
Parti Navn E-post adresse Mobilnummer
Nl Tor Rune Gudmestad (Leiar) tor.rune.gudmestad@politiker.ha.no 915 46 848
Nl Mariann Skjærpe (Nestleiar) mariann.skjaerpe@politiker.ha.no 412 82 243
Nl Sefany Mesfin sefany.mesfin@politiker.ha.no 992 14 802
Sp Anne Vold Jensen anne.vold.jensen@politiker.ha.no 994 05 001
H Benjamin Aarsland Erikstad benjamin.aarslandErikstad@politiker.ha.no 918 46 060
Frp Eli Irene Nygård eli.irene.nygård@politiker.ha.no 951 72 009
Frp Leif Egil Espedal leifegil.espedal@politiker.ha.no 909 56 512
Ap Oddvar Hølland oddvar.holland@politiker.ha.no 958 44 589
Krf Torild Egeland Reime torild.egeland.reime@politiker.ha.no 911 81 696
Fann du det du leita etter?