Kunngjeringar
Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 02.05.2019

Formannskapet i Hå kommune vedtok den 30.04.2019 å leggje følgjande utbyggjingsavtale ut til offentleg ettersyn:

  • Utbyggingsavtale om opparbeidelse og utbygging av eiendommen gnr. 25 bnr. 56 (Meieritomta) på Nærbø. Utbygger vil være Meieritomten Utvikling AS.
Publisert 15.04.2019

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 11. april, å ta planendring 1023B opptil behandling, og leggja den ut til offentleg ettersyn. Endringa kan påverke din eigedom. 

Publisert 15.04.2019

Planoppstart for planarbeidet vart tidlegare varsla i juni 2018 og oktober 2018, men som
følgje av ei ytterligare utviding av planområdet og planlagt byggjehøgde på klatrehall vert det
sendt ut eit nytt varsel, jf. plan- og bygningslova §§ 12-8.

Publisert 12.04.2019

Utval for tekniske sakar og næring vedtok i møte den 11.04.2019, i sak 024/19, å legga to likeverdige forslag til plan 1010A-3 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Publisert 14.05.2018

Den nye kommunedelplanen for Varhaug sentrum vil syna korleis Varhaug sentrum skal utvikla seg dei komande tiåra. Planen er tenkt å vera ferdig i 2020.

Fann du det du leita etter?