fredag 9. november 2018, 09:00 - 13:00

Informasjon

Barn og unges kommunestyre (BUK) er ein arena der kommunen sine barn og unge får anledning til å sei si meining. Alle barne- og ungdomsskulane i kommunen er representert med tre elevar frå 5.-7. trinn og tre elevar frå 8.-10. trinn. Ordførar, rådmann, kommunalsjefar og fleire politikarar er og til stades i møtet. 

 

Som eit kommunestyremøte    

BUK føregår i kommunestyresalen og er bygd opp på same måte som eit vanleg kommunestyremøte med saksliste,namneopprop, ordstyrar og stemmeskilt. 

 

Klikk for stort bilete

Stad


 

URL: http://

Kontakt


 

Tlf.: 51793000

URL http://www.ha.no

Legg til hendinga i din kalender

Filter

Filter

Søk