Hybelhuset

Hybelhuset på Klokkartunet er døgnbemanna og består av 17 utleigebustader.  To av desse er krisehyblar som NAV Hå tildeler.

Fann du det du leita etter?