Fysioterapi

Fysioterapi kan vera førebyggjande helsearbeid, behandling av sjukdom eller skade. Både barn og vaksne kan ha nytte av fysioterapi.

Fysioterapeuten undersøker og behandlar. Det er også mogleg å delta i gruppetrening og få råd og rettleiing. 

Du kan få hjelp av fysioterapeut anten du bur heime eller på sjukeheim eller annan institusjon. Om du bur heime og det er vanskeleg for deg å koma deg til fysioterapeuten, kan du få tilbod om å få behandlinga heime.

Kva må du betala?

Du må betala ein eigenandel. Prisane finn du her i takstplakaten.

Unntak for betaling av eigenandel er for barn og personar med godkjent yrkesskade.

Prisane gjeld både kommunale- og private fysioterapeuter.

Slik bestillar du time hjå kommunal fysioterapeut:

For å få time hjå kommunal fysioterapeut må du kontakta fysioterapeuten, eller senda henvisningsskjema i posten. Ikkje send sensitive opplysningar pr. epost.

Skjema finn du her: Henvisning til barnefysioterapeut (DOCX, 249 kB)og Henvisning til fysioterapeut voksne (DOCX, 249 kB)

For å få tilbod om terapiridning treng du fortsatt ein rekvisisjon frå lege.
 
Her finn du skjema for å søke om bassengtrening: 
Henvisningsskjema basseng- barn (PDF, 653 kB)

 

Det er sju privatpraktiserande fysioterapeuter med driftstilskot frå Hå kommune. Det betyr at dei har refusjonsordning med Hå kommune. Desse er:

Klinikk

Fysioterapeut

Nærbøklinikken, 

Amfisenteret 2.etg., Jadarvegen 17, 4365 Nærbø

Frode Skretting: Spesialist, allmenfysioterapi, tlf. 977 62 440

Mona T. Steinnes: Spesialist, klinisk ortopedisk medisin, tlf. 959 11 244

Nærbø fysioterapi, 

Torggata 16, 4365 Nærbø

Asgeir Kvalbein: Tlf. 988 52 325

Varhaug fysioterapi, 

Ånestadvegen 8, 4360 Varhaug

Anne Mari Weber Dahl

Mari Åmot

Geir Ove Buøy

Telefonnr.: 51 43 21 40

Vigrestad fysioterapi, 

Lyngblomen 1, 4362 Vigrestad

Glenn Ove Madland: Tlf. 976 80 042

Arvid Skurve: Tlf. 902 50 244

 

 

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Claudia van Holtz
Leiar
Telefon: 51 79 30 00

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?