Bilete

Sjukeheim

Sjukeheimane i Hå har tilbod om korttidsopphald, rehabiliteringsopphald og langtidsopphald, øyeblikkeleg hjelp og lindrande behandling.

Søk sjukeheimsplass

På Hå sjukeheim er det fire langtidsavdelingar og ei rehabiliteringsavdeling med korttidsopphald og øyeblikkeleg hjelp. Kvar avdeling har eigen leiar.

Heimtun gjev tilbod om langtidopphald. 

Klokkarhagen er særs tilrettelagt for personar med demens og legg til rette for fysisk aktivitet, rekreasjon og sansestimulering. Sjukeheimen har og tilknytt dagsenter.

Postadresse: Lyngvegen 14, 4365 Nærbø

Kontakt

Kristine Os
Leiar rehabiliteringsavdelinga Hå sjukeheim
Telefon: 51 79 99 01
Tove Dubland
Leiar Klokkarhagen sjukeheim
Telefon: 51 43 62 80
Marianne Bjorland
Leiar Heimtun tlf. 51 79 84 80/Leiar1.bu Hå sjukeheim tlf. 415 32 735
Brit Jorunn Waldeland
Leiar 2.bu Hå sjukeheim tlf. 51 79 98 45/Leiar 3.bu Hå sjukeheim tlf. 992 14 903
Bente Holen
Leiar 4.bu Hå sjukeheim
Telefon: 51 79 98 46

Kart

Fann du det du leita etter?