Barneløftet - Utvida familie/ven/nabo

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Det å bry seg om eit barn eller ein ungdom som har det vanskeleg, kan vera heilt avgjerande for at barnet/den unge får rett og god hjelp.

Du kan vera den som bryr seg. 

Barneløftet - utvida familie/ven/nabo

Er du bekymra for eit barn/ein ungdom?

Det finnes ikkje vanskelege barn, men barn som har det vanskeleg. Det at ein vaksen bryr seg, kan vera avgjerande for korleis det går med barnet i framtida. Du kan gjera ein forskjell!

Les meir om kva du kan gjera dersom du er bekymra for eit barn.

Kva kan du gjera?

 

SLT - koordinatorane i kommunen kan hjelpa deg dersom du er usikker på korleis du skal gå fram for å sikra at ditt barn får den hjelpa som trengs dersom barnet står i fare for å utvikla kriminell åtferd. SLT kan også hjelpa deg med råd og rettleiing om kven du kan ta kontakt med, og kva du skal gjera, når det gjeld førebygging av kriminalitet.

Radikalisering - kontakt

SLT-koordinator i Hå kommune………… 415 32 620 eller 992 14 862 Barnevernvakten………………………………………………..905 41 321

Alarmtelefon for barn og unge er ……………………………… 116111 Politiet……………………………………………………………. 02800

Politiets Sikkerhetstjeneste ……………………………………... 02800  

 

Fann du det du leita etter?