Servering av mat og drikke

Viss du skal starta ein serveringsstad med servering av mat eller drikke, må du ha serveringsløyve. 

For å kunne søka om skjenkeløyve for alkohol, må du først ha serveringsløyve.

Korleis få serveringsløyve?

Dagleg leiar må ha bestått etablerarprøven for å søka om serveringsløyve. Løyvet vert gitt til verksemda som eig serveringsstaden.

Endringar i løyveperioden

Endringar i løyvet skjer ofte fleire gonger i løpet av løyveperioden. Dette kan vera fordi det skjer skifte av dagleg leiar, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforhold. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve. Dersom serveringsstaden vert overdregen til andre, fell serveringsløyvet vekk. For å unngå det, må du søka om nytt løyve innan 30 dagar etter overtaking. 

Desse dokumenta skal følga søknaden:

  • Skatteattest for søkar/eigar og andre med vesentleg tilknyting til drifta.
  • Teikning av serveringsstaden inne og ute.
  • Dokumentasjon av dagleg leiar si tilsetting ved serveringsstaden.
  • Stadfesting av godkjent etablerarprøve for dagleg leiar.
  • Kopi av leigekontrakt.
  • Ved overtaking av verksemda, må me ha kopi av avtale mellom ny og gammal eigar.

 

Fann du det du leita etter?