Publisert 05.03.2019
skutefest

Vi inviterer til en ny festdag i Sirevåg 18. juli!

Publisert 21.02.2019
årsmelding

Den førebelse rekneskapen for Hå kommune viser eit netto driftsresultat på kr 57,7 millionar som er 3,9 prosent av brutto driftsinntekter. 

Publisert 07.02.2019
Himmelrommet Ogna

Du kan nominere ditt forslag - fristen er måndag 1. april.

Publisert 05.02.2019
googlemaps

Turstien ut av Haugstadskogen skal forlengast med 210 meter ut på toppen av Stokkalandsmarka. Det blir montert 13 lysmaster langs heile turvegen.

Publisert 23.01.2019
Lærlingaarnett

Søknadsfrist er 21. februar for inntaket i 2019.

Publisert 14.12.2018
nettside

Måndag 31. desember opnar me ein ny billettkiosk i Vipps.

Publisert 14.12.2018
digi-rogaland-1

Det er dårleg ressursbruk å sitja kvar for seg og laga digitale tenester til innbyggarane. Nå går alle kommunane i fylket saman om å utvikla gode verktøy og tenester gjennom fellesprosjektet Digi Rogaland.

Publisert 20.11.2018
nettsidebilde

 

1. januar 2019 vil det nye sorteringsanlegget til IVAR gjera jobben for deg med å sortera plasten. Matavfall og papir skal framleis sorterast i eigne dunkar.

Publisert 24.10.2018
Rundvegen

Hå kommune skal snart starte med prosjektet "Flomtiltak Rundvegen". Me blir difor nøydd til å stengje fv 141 Rundvegen.

 

Publisert 23.10.2018
vaksine

Influensasesongen nærmar seg. I år satsar me særskilt på at helsepersonell skal vaksinera seg.

Fann du det du leita etter?