View this email in your browser
6  - 10 månader
å utforska verda rundt seg

I dette  nyhetsbrevet får du informasjon
som me på helsestasjonen anbefalar.
Kva skjer på helsestasjonen?

Helsestasjonen driv førebyggjande og helsefremmande arbeid blant barn og unge. Alle barn og ungdom har lovfesta rett til helsehjelp. Les meir

Kva skjer på dei neste kontrollane?
På 6 - månadarskontrollen skal barnet ditt til helsesyster og undersøkast av lege. Me veg barnet ditt og undersøker det avkledd, så det kan vera lurt å ta med eit teppe.

På 8 -månadarskontrollen skal barnet ditt til helsesøster. 
Når barnet er rundt 10 månader vert de invitert i barselgruppe att.
De kan sjølvsagt også ta opp ting de lurer på eller ynskjer å vita meir om.
Mobil og skjermbruk
Skjermbruk Les meir Les meir om barn sin skjermbruk og korleis du sjølv brukar mobil og andre medier. Les også desse tipsa om deling av bilete av barn i sosiale medier.
Barnet sitt miljø og sikkerheit
Barn er heile tida i utvikling, og kan plutseleg gjera noko du ikke er førebudd på. Les meir om kva du kan gjera for å førebyggja ulukker og kva du kan gjera dersom barnet skader seg.
Tannhelse
Kanskje har barnet ditt fått sine fyrste tenner? Les mer om tannhelse og tannpuss og tannstell hos barn.
Barn og søvn
Barnet sitt søvnmønster endrar seg mykje dei fyrste åra. Les meir Les også gode råd om barn og søvn.
Mat og måltider for spedbarn
Lurer du på kva som er anbefalingane når det gjeld mat og måltid? Les meir
Barnet si motoriske utvikling
Barn utviklar seg i ulikt tempo og det kan vera store variasjonar i kva tid barnet ditt begynner å sitta, krabba og g. Les meir om motorisk utvikling.
Det viktige samspelet - språk og lek
Barnet ditt begynner no meir og meir å utforska verda rundt seg. Les meir om språkutvikling og korleis du kan stimulera dette gjennom leik.
Alkohol og rus når du har ansvar for barn
Her finn du god informasjon om kva det gjer med barn, når omsorgspersonane deira drikk alkohol eller nyttar andre rusmidler.
Klar for barnehage?
Vil du søka barnehageplass? Les meir om barnehagestart og gode råd og tips.
Nyttige lenker og informasjon:
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. Alle rettigheter. Helsestasjonen.

Du kan ikkje svara på denne eposten.

Dersom du ikkje ynskjer å få nyhetsbrev lenger, kan du melda deg av her.