View this email in your browser
Dei fyrste månadane
til deg/de som har blitt foreldre

I dette nyhetsbrevet frå helsestasjonen,
får du informasjon og kunnskap som me anbefalar.

Helsestasjonen driv førebyggjande og helsefremmande arbeid blant barn og unge.
Alle barn og ungdom har lovfesta rett til helsehjelp. Les meir om kva me gjer på helsestasjonen.

Å ta vare på eit nyfødt barn - les meir om ulike tema under:
Miljø og sikkerhet for barn - 
les meir i brosjyrane under:
Kva vaksiner skal barnet ha?
Når  me får vaksine vert immunapparatet aktivert utan at me vert sjuke. Slik kan nokre sjukdommar forebyggast på ein enkel og effektiv måte. Les meir
Amming og ernæring
Les meir om amming , om korleis du sjølv kan vurdera om amminga går bra og om babyen treng noko meir enn morsmjølk.
Her kan du også lesa meir om erstatning til morsmjølk.
Grunnlaget for matglede, matlyst og gode spisevanar vert lagt det fyrste leveåret. Samspelet mellom barnet og foreldra er viktig for barnet sitt forhold til mat og måltid. Les meir om mat og måltid for spedbarn.
Vitamin D er eit vitamin som er viktig for skjelettet og tennene våre.  Alle barn bør få vitamin D - tilskot dagleg frå dei er 4 veker gamle.
Barnet si motoriske utvikling
Det viktige samspelet
Barnet er ein liten person med tankar, følelsar og med sin eigen personlegheit. Les meir
Det er ikkje alltid like lett å bli foreldre
Filmen "i trygge hender" gir informasjon om korleis barnet sin hjerne utviklar seg og sinne og frustrasjon hjå foreldre.
Me ser filmen i barselgruppa når barnet ditt er rundt 4 veker, og snakker om innhaldet.
I dagane etter ein fødsel vert mange mødre lett bevega og gret lett, såkalt barseltårer. Dersom barseltårene varar i fleire veker og vert alvorligare, kan det vera ein depresjon. Les meir.
Andre nyttige lenker og informasjon 
 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*. Alle rettigheter. Helsestasjonen.

Du kan ikkje svara på denne eposten.

Dersom du ikkje ynskjer å få nyhetsbrev lenger, kan du melda deg av her.