laurdag 23. mars 2019 14.00 - søndag 26. mai 2019 17.00

Informasjon

Mette Tronvoll
PORTRETTER
fotografi

Utstillinga er eit utval arbeid mellom anna med utgangspunkt i portrettserien Afrikanske bilder. Serien er fotografert i Tanzania, Kenya og Rwanda. I desse landa møtte Tronvoll menneske innan ulike yrkesgrupper; jordbruk, turisme, energi og bankvesen. Dei portretterte er menneske med svært ulik sosial status, frå folk i slumstrøk til meir privilegerte stillingar. Fotografering av menneske dannar kjerna i Tronvoll sitt virke som kunstnar.

Ho bur og arbeider i Oslo og er representert ved Nasjonalmuseet for kunst, The Metropolitan Museum of Art, Moderna Museet og fleire andre museer og samlingar.

Utstillinga står t.o.m. 26. mai

Stad


 

Kontakt


 

Legg til hendinga i din kalender